Yönetim Kurulu

Mahmut ÖZDEMİR
Başkan
Rahmi KARADAĞ
Başkan Yardımcısı
Mehmet Bahri BİLYAY
Üye
Nihat IŞIK
Üye
Erhan AYTEMİZ
Üye
Özcan KOCATÜRK
Üye
Güven MAYDA
Üye
İlhan ŞAHİN
Üye