Sağlık Hizmetleri

Erzincan ilimizde sağlık hizmetleri 24 adet Aile Sağlığı Merkezi, 61 Sağlık Evi, 10’ar yataklı 5 ilçe, 15 yataklı 1 ilçe, 25’er yataklı 3 ilçe ve 156 yataklı Devlet Hastanesi, 235 Yataklı Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile il merkezinde Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve İl Halk Sağlığı Laboratuarınca yürütülmektedir.

Erzincan ilimizde ayrıca 3. Ordu Komutanlığına ait 50 yataklı Asker Hastanesi ve Özel Diyaliz Merkezi hizmet vermektedir. Sağlıkta Dönüşüm Projeleri kapsamında birçok yeni proje başlatılmıştır. Araştırma Hastanesinin cihaz ve mefruşatı tamamlanarak 23.05.2011 tarihinde hizmete girmiştir.

İl genelinde toplam 24 adet Aile Sağlığı Merkezinde 63 Aile Hekimi fiilen görev yapmaktadır. Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli ve Refahiye İlçe Hastaneleri entegre ilçe hastanesi statüsüne dönüştürülmüştür. İlimiz genelinde 61 adet Sağlık Evi bulunmakta olup, bunlardan 54 adedi faaliyettedir.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı 121 uzman tabip, 132 pratisyen tabip, 28 diş tabibi, 6 eczacı, 402 hemşire, 212 ebe, 60 sağlık teknisyeni, 392 sağlık memuru, 170 hizmetli, 97 memur ve 44 şoför personel ile hizmet yürütülmektedir. Mevcut 8 ilçe hastanemizden, Üzümlü’de 1, Refahiye’de 1, İliç’te 1 ve Tercan’da 2 uzman hekim bulunmakta, diğer ilçelerde ise hizmet, pratisyen hekimlerce yürütülmektedir.

Bu arada yeni binasında hizmet vermekte olan 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimliği binası ile birlikte 11 adet 112 Acil İstasyonunda acil işlemler için 35 araç, ve hasta nakil işlemleri içinde 10 araç olmak kaydı ile toplam 45 araçla 112 Acil Tıp Hizmeti verilmektedir. Bunlara ilaveten açılması programlanan 3. Komuta Merkezi için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Halk Sağlığı

İl genelinde sadece 11 çevre sağlığı teknisyeni vardır. Merkez ve merkeze bağlı köylerde hizmetler, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce, İlçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarında bulunan sınırlı sayıdaki sağlık memurları tarafından yürütülmektedir.

Personel Durumu

Aile hekimliği uygulaması başlamasından sonra, Aile sağlığı merkezlerindeki bir kısım personeller Toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilmişler ve bebek kontrolleri, mahalle izlenimleri ile birlikte okullarda gerekli aşılarda yapılmaktadır.

Bakanlığımız uygulaması olarak evde bakım hizmetleri başlatılmış ve hastalar bizzat evlerinde bakım görmektedir.

Mevcut Binaların Durumu

Mevcut 24 Aile Sağlığı Merkezinden 5 adedi il merkezinde olup, Eğitim Tipi Sağlık Ocağı, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi ile Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi ile birlikte aynı binada hizmet vermektedir.